รักสยาม หนังสือเก่า

บทความ

อำแดงเหมือนกับนายริด...สิทธิและความเสมอภาคของสตรี ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงหรือ

01-09-2557 23:27:30น.

ก่อน พ.ศ. ๒๔๐๘

สตรีไทยถูกประเมินค่าต่ำมากในสังคม

บิดามารดาหรือสามี

มีสิทธิตามกฎหมาย

ที่จะยกหรือขายบุตร, ภรรยา

ของตนให้แก่ผู้อื่นได้

โดยมิพักต้องถามควาสมัครใจ

ดุจขายวัวขายควาย

จนมีคำกล่าวถึงสิทธิในความเป็นคนของสตรีไทยว่า

“ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน”

สภาพบ้านเมืองสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นยุคเดียวกับอำแดงเหมือน

 5-1.jpg

เรือนแพพักอาศัยของชาวสยามสมัยก่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 012.jpg

ในภาพเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยามองจากมุมวัดอรุณราชวราราม

              จากบทความตอนที่แล้ว เรื่องเกี่ยวกับอำแดงเหมือน สตรีผู้หาญกล้า ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกัน เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔   ประกาศพระราชบัญญัติลักษณะลักพาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  เนื่องจากมีผู้อ่านหลายท่านให้ความสนใจอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมา ของเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่พบได้ในขณะนี้  จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ เรื่องราวของอำแดงเหมือน กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนในยุคนั้นต่างให้ความสนใจและเห็นใจคนทั้งสอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัย โปรดให้นำคดีมาชำระความขึ้นใหม่อย่างเป็นธรรม

 06.jpg

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ สถานที่อำแดงเหมือนถวายฏีกา

               มีพระบรมราชโอการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทให้ประกาศแก่ลูกขุนตุลาการโรงศาล และราษฏรในกรุงและหัวเมืองให้ทราบทั่วกันว่า  เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีฉลู  สัปตศก เสด็จออกหน้าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์  มีหญิงสาวคนหนึ่งทำเรื่องราวฏีกามาทูลเกล้าฯ ถวายความในฏีกา......................................................

 02.jpg

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์อย่างยุโรป ทรงพระภูษาโจง
พระมาลาแบบสก๊อต พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏในภาพตรงกับวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๐๔

               เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรรับฏีกาแล้ว ทรงให้ความสนพระทัยมาก ทั้งพระราชดำริวินิจฉัยความด้วยพระองค์เอง โดยโปรดให้อำแดงเหมือน หญิงที่ถวายฏีกานั้นตกเป็นภรรยาของชายชู้ (นายริด) ตามที่สมัครใจ

               ความตอนนี้ มีบันทึกให้ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔  นั้นบันทึกไว้ความว่า “ฏีกานี้ทรงแล้วจึงทรงพระราชหัตถเลขาสลักหลักฏีกาลง ถ้าความเรื่องที่กล่าวในฏีกานี้ไม่ผิดไกลจากการที่เป็นจริงนัก ให้จมื่นราชามาตย์กับนายรอดมอญมหาดเล็กขึ้นไปจัดการตัดสินให้หญิงผู้ร้องฏีกาตกเป็นภรรยาชายชู้เดิมตามสมัคร เพราะหญิงนั้นอายุก็มากถึง 20 ปีเศษแล้ว ควรจะเลือกหาผัวตามชอบใจได้ แต่ให้ชายผู้เดิมเสียเบี้ยละเมิดให้บิดามารดาหญิงชั่งหนึ่งให้ชายผู้ที่ได้หญิงนั้นด้วยบิดามารดายอมยกให้สิบตำลึง รวมเป็นเงินสามสิบตำลึง ค่าฤชาธรรมเนียมให้ชายชู้เดิมเสียแทนบิดามารดาหญิง แลชายที่เป็นเจ้าของหญิงนั้นด้วย ให้ความเป็นเลิกแล้วต่อกันทั้งเรื่อง”

                เรื่องราวของอำแดงเหมือนกับนายภูและนายริดนั้น  เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ในยุคสมัยนั้น นับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งที่สตรีในยุคสมัยเมื่อร้อยกว่าปี กล้าที่จะถวายฏีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต  ประกอบกับบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นอยู่ภายใต้ระบบทาส การซื้อขายบุตรหลานให้ไปอยู่กับบรรดาผู้ที่มีทรัพย์สิน ศักดินามาก และไม่เป็นการผิดตามตัวบทกฎหมายแต่อย่างใด  อย่างกรณีของอำแดงเหมือน ที่บิดามารดาบังคับขู่เข็ญจะให้ไปอยู่กับนายภู ซึ่งเธอไม่ยินยอม แล้วตระลาการ พิพากษาว่าให้เธอไปอยู่กับนายริดชู้รักได้ จึงเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกและยากที่คนในยุคนั้นจะเข้าใจได้

               ขอหยิบยกบางส่วนที่น่าสนใจ จากหนังสือ บทภาพยนต์ “อำแดงเหมือนกับนายริด” กำกับการแสดงโดย เชิด ทรงศรี  เขียนบทโดย ธม ธาตรี และ จันนิภา ซึ่งในครั้งนั้นผู้แสดงเป็นอำแดงเหมือน รับบทโดย จินตหรา สุขพัฒน์ สำหรับ นายริด รับบทโดย สันติสุข พรหมศิริ  ผู้เขียนยังทันได้ดูภาพยนต์เรื่องนี้  และยังประทับใจกับบทบาท ของนักแสดง ตลอดจนฝีมือการกำกับ โดยเชิด ทรงศรี  หากสนใจในภาพยนต์เรื่องนี้ก็ยังพอที่จะหาได้ตามร้านจำหน่ายซีดีทั่วไป  สิ่งที่น่าสนใจและท้าท้ายมากสำหรับการนำเสนอเรื่องนี้  ด้วยเหตุที่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง มีที่มาจากบันทึกคดีอำแดงเหมือนทูลเกล้าฯ ถวายฏีการัชกาลที่ ๔  ซึ่งมีเนื้อความสั้นเสียยิ่งกว่าเรื่องสั้น   การแต่งเติมเรื่อง จึงต้องกระทำตามแบบอย่างของการเขียนบทจากเรื่องสั้น แต่คิดจะแต่งเติมตามจินตนาการอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ต้องคำนึงถึงความจริงเป็นหลักอยู่เสมอ 

                 ด้วยเหตุนี้ การอ่านจากบันทึกคดีอำแดงเหมือน ทูลเกล้าถวายฏีกาให้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งทุกตัวอักษร ถึงแม้จะมีเนื้อความอยู่น้อย  แต่หากพินิจพิเคราะห์ ก็จะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกหลาย ๆ อย่าง ดังเช่น ความตอนหนึ่งในฏีกาไม่มีข้อความตอนไหนเลยที่บ่งบอกว่าอำแดงเหมือนหรือครอบครัวประกอบอาชีพอะไร  แต่จากประโยคในฏีกาที่ว่า “ตั้งบ้านเรือนอยู่บางม่วง แขวงเมืองนนทบุรี” ก็พอที่จะช่วยให้คิดต่อไปว่า บางม่วงนั้น อยู่ส่วนไหนของนนทบุรี เมื่อไปเสาะหาก็ทราบได้ว่า บางม่วง เป็นตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอบางใหญ่ และทำให้นึกถึงสภาพภูมิประเทศ บางม่วง  ซึ่งเป็นถิ่นที่เป็นสวนทุเรียนมาเนิ่นนานกว่าร้อย ๆ ปีมาแล้ว จึงน่าจะอนุมานได้ว่า อำแดงเหมือนกับครอบครัวน่าจะเป็นสาวชาวสวนผลไม้ที่มีทุเรียนเป็นหลัก

 03.jpg

บ้านเรือนชาวสยาม นิยมสร้างเป็นเรือนทรงไทยฝาสำรวด หลังคามุงจาก

                  จากความตอนหนึ่งในฏีกาฯ พอที่จะรู้ได้ว่าอำแดงเหมือนนั้น อายุ ๒๑ ปี  สำหรับหญิงสาวชาวสยามในยุค พ.ศ. ๒๔๐๘ อายุ ๒๑ ปี แต่ยังไม่แต่งงานซึ่งถือว่า “อายุมากแล้ว”  นี่คืออีกประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเหตุใด อำแดงเหมือนถึงยังไม่แต่งงาน  ความตอนหนึ่งว่า “เดิมข้าพระพุทธเจ้ากับนายริดรักใคร่เป็นชู้กัน บิดามารดาข้าพระพุทธเจ้าหารู้ไม่” นี่เป็นคำตอบที่ได้รับจากฏีกาฯ และทำไมอำแดงเหมือน “รักใคร่เป็นชู้กัน” กับนายริด แล้วพ่อแม่ไม่รู้ มีประเด็นที่พอจะเป็นไปได้ คือ เพราะนายริดเป็นบุคคลที่พ่อแม่อำแดงเหมือนรังเกียจ อำแดงเหมือนจึงปิดบัง หรืออีกประเด็นหนึ่งคือ นายริดอาจจะเป็นบุคคล “ต้องห้าม” ที่อำแดงเหมือน “รักใคร่เป็นชู้”  ด้วยแล้วไม่อาจจะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้  จะเห็นได้ว่าผู้จัดทำบทภาพยนต์เรื่องนี้ เลือกที่จะนำประเด็นหลังมาเผยแพร่ 

 4.jpg

การแต่งกายของหญิงสาวชาวสยามสามัญชน บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

                  อำแดงเหมือน หญิงสาวชาวสยาม กล้าที่จะทูลเกล้าถวายฏีกา นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ ด้วยมูลเหตุใดกันที่ทำให้เธอกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยมีหญิงสาวคนไหนกระทำมาก่อน  อำแดงเหมือนหญิงสาวชาวสวนอายุ ๒๑ ปี ร่างกายแข็งแรงที่ทำงานหนัก  และมีความรู้สึกที่เก็บกด มาแต่เล็กแต่น้อย เช่น เห็นแผลที่ด้านหลังของย่าจัน ซึ่งเกิดจากการที่เคยเป็นเมียทาส ย่าเป็นคนที่อำแดงเหมือนใกล้ชิดและรักมาก อำแดงเหมือนจึงรู้สึกโกรธและเจ็บแค้นแทน ยิ่งมาได้เห็นพ่อลงมือลงตีน กดขี่ข่มเหงแม่อำแดงเหมือนยิ่งชิงชังการกดขี่ทางเพศยิ่งขึ้น  หรือ ในฉากที่อำแดงเหมือนชี้รุ้งกินน้ำ เป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่จะยอมเชื่อและทำตามอย่างที่  “ใคร ๆ เข้าก็เชื่อและทำกัน”  ฉากเถียงกับหลวงปู่วัดขนุนจนหลวงปู่ว่า “ มึงจะตายเพราะปาก”  นั่นเป็นการแสดงถึงความรู้สึกต้องการความเสมอภาคทางเพศ จะเห็นได้ว่า บุคลิกลักษณะของอำแดงเหมือน ดังนี้

 Photograph259.jpg

อำแดงเหมือน (จินตหรา สุขพัฒน์) กับ ย่าจัน (บรรเจิดศรี ยมาภัย)

อำแดงเหมือน (นางสาว) เหมือน 

                  เป็นลูกสาวชาวสวนบางม่วง แขวงเมืองนนทบุรี  เป็นคนผิวขาวแต่คล้ำเพราะลมแดด สวยแบบคนทำงานหนัก แข็งแรง ปราดเปรียว  อำแดงเหมือนเป็นลูกสาวคนเดียวของอำแดงนุ่ม กับนายเกต แต่คนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่นอนแบเบาะคือย่าจัน ยากับหลานจึงสนิทสนมรักใคร่กันมากเป็นพิเศษ   โดยย่าจันเคยเป็นเมียทาส ถูกกดขี่อย่างหนักมาก่อนมีรอยแผลเป็นปรากฏอยู่ด้านหลัง เป็นสักขีพยาน ความเจ็บแค้นแทนตัวย่าจันถูกซึมซับไปไว้นความรู้สึกนึกคิดของอำแดงเหมือน ประกอบกับได้เห็นพ่อลงมือลงตีน เอารัดเอาเปรียบแม่อยู่บ่อย ๆ  เธอก็ยิ่งเคืองแค้น “การกดขี่ทางเพศ” จนเกิดความคิดต่อต้านทางจิตใจและแสดงออกแบบกร้าวร้าวทางวาจา

                   เมื่อสมทบกับได้เรียนรู้หนังสือซึ่งหมายถึงว่า “ฉลาดขึ้น รู้คิดขึ้น” ความคิดต่อต้านการกดขี่ทางเพศก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  พอเกิดความรักกับพระริด เธอจึงไม่ยอมให้พ่อแม่ขายตนกับนายภูและสู้แบบถวายชีวิต เพราะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองและไม่ย่อมเป็นทาสประเพณี หรือทาสทางสังคม เธอจึงมีลักษณะเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าเสี่ยง ผู้หญิงอย่างอำแดงเหมือนจึงไม่ใช่ช้างเท้าหลัง

                    ความรักของอำแดงเหมือนที่มีต่อพระริดนั้น เพราะเธอไม่เคยต้องมือชายมาก่อน พระริดเป็นชายคนแรกที่ได้เห็นรูปกายส่วนที่ผู้หญิงปิดมิดชิด มิหนำซ้ำยังได้จับต้องโอบกอดเธอด้วย  เธอมีความคิด.....จากความอับอาย เป็นความรู้สึก....และรักในที่สุด เป็นรักแรกและรักเดียว เสน่ห์ของอำแดงเหมือนอยู่ที่เป็นผู้หญิงทำงาน หนักเอาเบาสู้ ไม่บ่นและยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาปากกับใจตรงกัน ไม่ดัดจริต เมื่อใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุข ดังนี้นถึงแม้หล่อนจะมีเหงื่อโทรมหน้าโดยไม่มีเครื่องสำอางเลย  เธอก็สวย......ธรรมชาติคือความสวยอย่างยิ่ง อำแดงเหมือนมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์

 Photograph258.jpg

อำแดงเหมือน (จินตหรา สุขพัฒน์) กับ นายริด (สันติสุข พรหมศิริ)

   นายริด

                       เมื่อเป็นเด็ก เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ตอนอายุ ๖ ขวบ เจ็บหนักมากชีปะขาวทำนายว่าชะตาชีวิตขาดแล้ว ต้องบวชจึงจะรอดชีวิตอยู่ต่อไปได้และต้องสึกด้วย สึกเมื่อไหร่จะตายภายใน   วัน ๗ วัน เด็กชายริดจึงต้องบวชเป็นเณรและเป็นพระอยู่ตลอดมา บ้านพ่อแม่ของพระริดอยู่ปากเตร็จ (ปากเกร็ด) มีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาขาย โดยที่ต้องบวชตั้งแต่เด็ก อุปนิสัยใจคอจึงสุภาพเรียบร้อยและอยู่ในธรรมวิจัยอย่างเคร่งครัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔  ขณะมีอายุได้ ๒๕ ปี เบญจเพศ  ความรู้สึกนึกคิดของพระริดที่มีต่ออำแดงเหมือน แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้

๑.      แรกเริ่มที่ช่วยชีวิตอำแดงเหมือนให้รอดพ้นจากการจาน้ำตายภาพ “เปลือยอก” เป็นกิเลสหรือมารที่คอยทำลายตบะของความเป็นพระที่เที่ยงตรงอยู่ในธรรมวินัย พระริดต้องเอาธรรมะต่อสู้กับกิเลส มารนี้จนชนะได้ในฉากปลงที่ป่าช้าวัดขนุน

๒.      เมื่ออำแดงเหมือนแสดงทีท่ารัก หรือกระทั่งถึงฉากบอกรักพระริดแล้ว พระริดก็คงยึดเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ ให้มั่นคงต่อไปได้ (ประกอบกับตนรู้อยู่ว่าตนสึกไม่ได้ ถ้าสึกต้องตาย)

๓.      เมื่อรู้ข่าวว่า อำแดงเหมือนจมน้ำตาย จิตใจพระริดหวั่นไหวเนื่องด้วยความสำนึกในคุณธรรม ตำหนิตนเองว่าเป็นต้นเหตุให้อำแดงเหมือนตาย ยิ่งคิดยิ่งวุ่นวาย จนใช้ธรรมะดับไม่ไหว ความกลัวตายตามคำทำนายของชีปะขาวไม่กลัวแล้ว เป็นคนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ตายก็ตาย ถ้าไม่ตายขอไปช่วยพ่อแม่ทำงาน

๔.      ความรักของนายริด ค่อย ๆ เกิดขึ้นเมื่อไปอยู่บ้านเดิมของตนและได้เห็นการทำงานหนัก ยิ้มแย้มแจ่มใสและช่างปรนนิบัติของอำแดงเหมือน ประกอบกับความใกล้ชิดสนิทสนมเพราะไม่เคยรักใครมาก่อน เมื่อรักจึงรักมากและรักเดียว

 

ความที่เคยบวชเรียนมาช้านาน และถูกปรนนิบัติเสมอมา อีกทั้งอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัย นายริดจึงมีความเป็นผู้นำน้อยกว่าอำแดงเหมือนและดูออกจะเป็นคนเนือย ๆ ด้วย  เมื่ออำแดงเหมือนติดตะราง เป็นช่วงตอนที่นายริดอยู่ในฐานผัว เขางุ่นง่านมาก พล่านไปหมด พยายามวิ่งเต้นช่วยเมีย เมื่อช่วยไม่ได้ก็เฝ้าแบบจงรักภักดี เปรียบได้กับสุนัขเฝ้านายที่รักของมัน การแสดงอารมณ์ของพระริดหรือนายริดนั้น สื่อนัยน์ตา สีหน้า มากกว่ากริยาอาการกระโดดโลดเต้น หรือพูดจาร้าวรุนแรง เสียงดัง.....ซึ่งจะผิดกับอำแดงเหมือน นายริดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๔  ร่วมสมัยเดียวกันกับอำแดงเหมือน

 

เหตุการณ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘  อำแดงเหมือนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี  หมายความว่าอะไร แต่สิ่งที่เธอได้กระทำลงไปนั้น เธอรู้อยู่อย่างเดียวว่าเธอต้องต่อสู้เพื่อจะไม่สูญเสียคนรักของเธอ  โดยยึดมั่นว่ายอมตาย  ไม่ยอมเสียผัว ความอดทน หรือดิ้นรนทำโน่นทำนี่ ก็เพื่อจะรักษาผัวให้คงอยู่กับตน นี่เป็นความรู้สึกตามธรรมชาติของลูกผู้หญิงในยามที่มีความรักมาก ๆ กรณีอำแดงเหมือนสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมไทยในยุคนั้น และสิทธิ์ความเท่าเทียมของชายหญิง  อำแดงเหมือนจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรี ที่เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายที่พันธนาการผู้หญิงในยุคนั้น  ให้มีค่าความเป็นคนน้อยกว่าเพศชาย  เมื่อ  ผู้หญิงเป็นควาย  ผู้ชายเป็นคนคำกล่าวตอกย้ำความเหลื่อมล้ำสถานภาพทางเพศของหญิงไทยในอดีต  แต่ท่ามกลางหมอกควันแห่งกฏหมาย และจารีตแห่งการกดขี่สตรีนางหนึ่งได้ลุกขึ้นเรียกร้องหาความเป็นธรรมประวัติศาสตร์แห่ง  "ความรัก"   "ความเท่าเทียม"  และ  "การต่อสู้"  จึงได้เริ่มต้นขึ้นและได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สยาม

 

****** สิทธิ และ ความเสมอภาคของสตรี ปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงหรือ ********

เอกสารอ้างอิง

เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.2555.เรื่องอื้อฉาวและคดีความในอดีต.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามความรู้

ธน ธาตรี – จันนิภา.2537.บทภาพยนตร์อำแดงเหมือนกับนายริด.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สนุกอ่าน

ประชุมภาพประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.2547.กรุงเทพฯ :

กรมศิลปากร