รักสยาม หนังสือเก่า

บทความ

คาถาชินบัญร – 100 ปีแห่งการแห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต ตอนที่2

01-09-2557 23:27:31น.

สำหรับบล็อคแม่พิมพ์เส้นด้ายนี้ คงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้ว เพราะขณะที่หลายคนกำลังตั้งหลักในการสะสม ข้อมูลของสมเด็จ 100 ปี ยังไม่กว้างขวางนัก บล็อคไข่ปลาเลือน และ บล็อคเส้นด้าย ถูกยกให้เป็นพิมพ์นิยมที่เลือกเก็บกันก่อนเป็นอันดับแรก

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้นประกอบไปด้วย

พระพุทธรูปจำลององค์พระประธาน ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ

พระกริ่งจำลององค์พระประธาน เนื้อทองคำ เนื้อนวโลหะ

รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ

รูปเหมือนลอยองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ

เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ

พระผงพิมพ์พระสมเด็จ และ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต

 

คณาจารย์ร่วมพิธินั่งปรกพุทธาภิเษก วาระแรก

พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี

พระโพธิวารคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ

พระพุทธมนตวราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ราชวราราม

พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

พระครูวิริยกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

พระครูโสภณกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

พระครูกัลยาณานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุตาธิกา (ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร

พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี

 

 

100 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อคเศียรไข่ เป็นอีกบล็อคแม่พิมพ์หนึ่งในกลุ่มพิมพ์ใหญ่ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพิมพ์ธรรมดา แต่ก็ถูกเก็บเรื่อย ๆ จากนักสะสมโดยทั่วไป

            นอกเหนือจากวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสนั้น ทางคณะผู้จัดทำยังได้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ครบ 100 ปี สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม  เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจพิมพ์จำนวน 2,515 เล่ม เท่านั้น ภายในยังมีภาพวาด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ฝีมือชั้นครูของ สนิท ดิษฐพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ อยู่ภายในเล่มด้วย ที่สำคัญการจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนั้น  ยังได้บันทึกประวัติการจัดสร้างปูชนียวัตถุ อนุสรณ์ครบ 100 ปี ไว้อย่างละเอียด ในส่วนท้ายของเล่มยังมี ภาพพระสมเด็จจำนวนกว่า 60 ภาพประกอบ  ภายในเล่มด้วย

หน้าปกหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ผลงานภาพ สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ฝีมือชั้นครูของ ครูสนิท ดิษฐพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ

สารบัญเนื้อหาภายในเล่ม

ภาพพระสมเด็จภายในเล่ม

ความรู้เคียงคู่การสะสม คุณค่าในสิ่งสะสมไม่ใช่อยู่ที่ใครบอกว่าสิ่งไหนดีไม่ดี แบบไหนถูกแบบไหนแพง หากแต่อยู่ที่ท่านลึกซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นเพียงใด รู้ในสิ่งที่ท่านสะสมมากน้อยขนาดไหน สิ่งดี ๆ ที่หายากในมือท่านอาจเป็นสิ่งไร้ค่าก็ได้หากท่านไม่รู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเลย

ข้อมูลอ้างอิง 

www.Collection9.netวัตถุมงคลรุ่น 100 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม

อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการมรณภาพของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี.วัดระฆังโฆษิตาราม. 2515.