รักสยาม หนังสือเก่า

บทความ

การจัดระดับ สภาพหนังสือ ร้านรักสยาม หนังสือเก่า

01-09-2557 23:27:30น.

เรียน เพื่อนนักอ่าน ทุกท่าน

              เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้า ร้านรักสยาม หนังสือเก่าบางส่วนเป็นหนังสือเก่าและหายาก หนังสือบางเล่ม อายุมากกว่า 10 ปี และมีเพียงเล่มเดียวสภาพอาจไม่สมบูรณ์ ทางร้านจะพยายามจะบรรยายถึงสภาพโดยทั่วไปของหนังสือให้มากที่สุด

               ดังนั้น ร้านรักสยาม หนังสือเก่า จึงขอแจ้งระดับคุณภาพของสภาพหนังสือของทางร้านฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในเรื่องของสภาพหนังสือ  ดังนี้ 

การจัดระดับ สภาพหนังสือ ร้านรักสยาม หนังสือเก่า

·       สภาพดีเยี่ยม คือหนังสือที่มีสภาพดี มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม มีลักษณะใกล้เคียงกับหนังสือใหม่ทุกประการถึงแม้หนังสือบางเล่มจะมีการจัดพิมพ์มายาวนาน แต่ได้รับการรักษาอย่างดีจะทำให้หนังสือนั้นมีสภาพดีอยู่

·       สภาพดี คือ หนังสือที่มีสภาพค่อนข้างดี โดยตัวอักษร ภาพประกอบ กระดาษ อาจจะไม่สามารถเทียบเท่ากับของหนังสือใหม่ และอาจมีข้อตำหนิ หรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการจัดเก็บรักษา รอยขีดข่วนและมีรอยกระแทกเล็กน้อย หรือเกิดหตุบางประการที่ทำให้หนังสือชำรุดได้ หรือบางครั้งเป็นหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างดี โดยช่างซ่อมหนังสือมืออาชีพ   

·       สภาพพอใช้ คือหนังสือที่สภาพไม่สมประกอบ มีรอยขีดข่วน ตัวอักษร ภาพประกอบ อาจจะเลือนรางและมีสภาพโดยรวมทรุดโทรมอยู่บ้าง

·       สภาพไม่ดี คือ หนังสือที่มีสภาพที่จัดว่าแย่ ส่วนมากมักเกิดจากการจัดเก็บที่ไม่ดี  หรืออาจจะไม่รู้วิธีรักษาที่ถูกต้อง  บางเล่มอาจจะเกิดเหตุที่ทำให้หนังสือชำรุดเกินกว่าจะเยียวยา เช่น โดนน้ำ ปลวกกิน ไฟไหม้ เป็นต้น

                 

                        อนึ่ง  หากท่านไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดสภาพหนังสือเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง  โทร 081-491-4400 และ 085-120-0440 หรือ e-mail : [email protected]