รักสยาม หนังสือเก่า
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์
฿2500.00
ผู้แต่ง:วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : อมรินทร์พริ้นติ้งปีที่พิมพ์: 2548จำนวนหน้า : 395 หน้า ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 26 X 34สภาพ: สภาพดี 100%
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประติมากรรม
  • รหัสสินค้า : 001621

รายละเอียดสินค้า ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์

ผู้แต่ง:  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : อมรินทร์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า : 395 หน้า 
ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 26 X 34
สภาพ: สภาพดี 100%

รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
   ตุ๊กตาศิลาจีนเป็ประติมากรรมอันงดงามล้ำคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชอุทิศถวายไว้
ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรวัดพระเชตุพนครั้งใหญ่
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งประดับไว้ทั่วทั้งพระอารามเพื่อความเป็นสิริมงคลตามคติจีน
 
     สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงพรรณนาถึง
ตำแหน่งที่ตั้งตุ๊กตาจีนไว้ในโคลงดั่งเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนมีมากนับ
พันชิ้นถึงแม้จะชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาซึ่งล่วงมากว่า ๑๐๐ ปี แต่ก็ยัง
คงหลงเหลืออยู่อีกมากควรที่จะรักษาไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชม
 
     สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยกับจีนที่มีมายาวนาน ปรากฎหลักฐานอยู่
บนภาพสลักลายเส้นบนแผ่นศิลาที่ฐานเสาประทีปด้านหน้าพระวิหารทิศพระ
โลกนาถ แสดงเส้นทางการค้าขายในสมัย ร.๓มีทั้งทางบกใช้ช้าง ม้า ลา
และโค เป็นพาหนะ และทางน้ำใช้เรือสำเภาทั้งของไทยและจียนเป็นพาหนะ
 
    นอกจากการค้าขายสินค้าแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณี
คติความเชื่อ และในยุคนั้นมีคนจีนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกันมาก
ดังนั้นทางวัดจึงได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าและร่วมกันหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ ได้อาศัยผู้รู้หลายท่านช่วยกันค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ที่สุด ต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงถึง ๕ ปี แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีข้อ
บกพร่อง เพราะความหลากหลายทางคติความเชื่อ เช่น เรื่องฮก ลก ซิ่ว และโป๊ย
เซียน เป็นต้น ซึ่งแม้ในหมู่คนจีนก็ยังสับสนกันอยู่ และความแตกต่างทางด้าน
สำเนียงภาษาจีนที่ใช้แปลเป็นไทย มีทั้งจีนกลางฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว และไหหลำ
ทำให้เรียกชื่่อสถานที่ต่างกันเช่น เมือง ปักกิ่ง-เป่ยจิง หรือ ชื่อบุคคล เช่น
เล่าปี่-หลิวเป้ย,ลิโป้-หลี่โป้, กวนอู-กวนอวี่ เป็นต้น
 
     คำใดเป็นชื่อที่คนไทยรู้จักคุุ้นเคยได้ใช้ตามนั้นมีตัวอักษรจีนกำกับไว้
คำใดเป็นคำใหม่จะเขียนออกเสียงตามสำเนียงจีนกลาง และได้ทำบัญชีเทียบ
การออกเสียงสำเนียงต่างๆ ไว้ท้ายเล่ม