รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี


฿550.00
อนุสรณ์ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติพระเกจิอาจารย์และพระเครื่อง
  • รหัสสินค้า : 005073

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี

ชื่อหนังสือ อนุสรณ์ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
ผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์ -
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 250 หน้า
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 22x22
สภาพหนังสือ ปกแข็งสภาพดีเยี่ยม กระดาษอาร์ตอย่างดี
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ 
จัดพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้

พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปัญโญ) เดิมชื่อ สมศักดิ์ วิเศษสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2485 ที่จังหวัดหนองคาย บิดาและมารดา ชื่อ นายจันทร์ และนางสุก วิเศษสุนทร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้เมื่ออายุได้ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร จวบจนอายุย่าง 21 ปีได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ จำพรรษาที่วัดศรีเมือง อำเภอเมืองหนองคาย ระหว่างนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค ที่วัดจันทรสามัคคี แล้วไปศึกษาต่อที่วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค
จากนั้นได้กลับมาจำพรรษาที่วัดจันทรสามัคคีตามเดิม ช่วยพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ โดยได้รับผิดชอบเป็นครูพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสอนแก่พระภิกษุ สามเณร จนได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดจันทรสามัคคี และเป็นหัวหน้าศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดหนองคาย สามารถส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วไป นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา สร้างอาคารให้แก่วัด รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่บ้านหนองโง้ง ต่อมาได้รับจดทะเบียนเป็นวัดหนองโง้ง ด้วยผลงานและคุณความดี จึงได้รับรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นจำนวนมาก ส่วนตำแหน่งสำคัญด้านบริหารการปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง อนุสรณ์ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี