รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี พระอาจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


฿390.00
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี พระอาจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 005396

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี พระอาจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อหนังสือ อนุสรณ์ ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี พระอาจารย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้แต่ง  
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวนหน้า 2 เล่มต่อชุด
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม.  
สภาพหนังสือ สภาพดี
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ 
ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2474 บิดาและมารดาชื่อนายจอนและนางทับ ณ รังษี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนมัธยมพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 17 ปี จนสอบได้นักธรรมตรี และได้ศึกษาต่อในระดับนักธรรมโท นักธรรมเอก ที่กรุงเทพมหานคร
ต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จนสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิต ในปี 2503 เข้าทำงานที่สภาวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งเลขานุการกลุ่มผู้วิจัยศาสนาและความเชื่อถือ และได้สอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย ในปี 2513 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีความเชี่ยวชาญ
จนได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัญชา และถวายพระอักษรพร้อมทั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชบัณฑิตประเภทปรัชญา สาขาอภิปรัชญาและญาณวิทยา
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางพาณี ณ รังษี มีลูกด้วยกัน 1 คน