รักสยาม หนังสือเก่า

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ


฿890.00
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 005747

รายละเอียดสินค้า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ

ชื่อหนังสือ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
ผู้แต่ง  
ปีที่พิมพ์ 2539
จำนวนหน้า 386 หน้า 
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 21.5x29
สภาพหนังสือ ปกอ่อน สภาพพอใช้
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ชั้นสูง ที่ทรงบำ เพ็ญคณะประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง เมื่อถึงวาระจะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง ได้แก่ ราชยาน ราชรถ พระเมรุมาศ ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง พระราชพิธีถวายพระเพลิง หรือที่เรียกว่า งานออกพระเมรุ มักกำหนดในช่วงเวลาที่ไม่มีฝน เมื่อจัดเตรียมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศดังกล่าวพรักพร้อม อาทิ สร้างพระเมรุมาศ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของราชรถ ราชยาน แต่ละองค์ ตกแต่งประดับประดาทุกอย่าง ให้วิจิตรอลังการ สรรพอุดมนานาด้วยศิลปกรรมตามคติไทยแล้ว จึงกำหนดพระราชพิธีตามอย่างโบราณราชประ เพณี
  การอัญเชิญพระบรมศพสู่พระเมรุมาศ และพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศเพื่อบำเพ็ญ พระกุศล ประดิษฐานไว้ตามธรรมเนียมแห่งพระบรมราชสกุลวงศ์ มีแบบแผนกำหนดให้ยาตราไปด้วยกระบวนพระ ราชอิสริยยศ จัดเป็นริ้วกระบวนแห่แหนไปตามเส้นทางที่กำหนดใช้พระราชยานแต่ละองค์อย่างสมพระเกียรติยศ
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรม แสดงความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมของชาติ เพราะเป็น แหล่งรวมสรรพบรรดางานช่างฝีมือทุกแขนงไว้ในพระราชพิธีนี้ทั้งสิ้น เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง ให้ปรากฎแก่สายตาชาวโลก ควรแก่การภูมิใจ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ตระหนัก ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่เนื่องในการพระราชพิธีครั้งนี้จึงได้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงเรื่อง "เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ" เป็นหนังสือวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของบ้าน เมือง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยรู้จัดคุณค่า จักได้ร่วมใจกันสงวนรักษามรดกสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สืบสาน สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีที่ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการล้วนเพื่อความไพบูลย์แก่ประเทศและประชาชนชาวไทย