รักสยาม หนังสือเก่า

๑ เดียวในแผ่นดิน


฿120.00
๑ เดียวในแผ่นดิน
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 006310

รายละเอียดสินค้า ๑ เดียวในแผ่นดิน

ชื่อหนังสือ ๑ เดียวในแผ่นดิน
ผู้แต่ง มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า หนาประมาณ 216 หน้า 
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 14.5x21
สภาพหนังสือ ปกอ่อน สภาพดี
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดพิมพ์หนังสือ "1 เดียวในแผ่นดิน" ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชน คนไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทที่ทรงทำเป็นแบบในการอุทิศเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาตลอดซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการนำไปใช้จ่ายตามโครงการ "ขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" และโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ