รักสยาม หนังสือเก่า

หนังสือที่ระลึกเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7


฿370.00
หนังสือที่ระลึกเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 008023

รายละเอียดสินค้า หนังสือที่ระลึกเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7

ชื่อหนังสือ หนังสือที่ระลึกเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์ 2536
จำนวนหน้า 98 หน้า
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 21 x 29
สภาพหนังสือ ปกอ่อน สภาพดี
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
สารบัญ: ปกหน้า
ที่ระลึกพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
อาเศียรวาทสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระบรมฉายาลักษณ์
อาเศียรวาทสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระบรมฉายาลักษณ์
คำนำ
สารบัญ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ไพฑูรย์ มีกุศล, มัลลิกา มัสอูดี, ศิริน โรจนสโรช]
กำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำกราบบังคมทูลรายงานของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยม ฉายางาม เนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯลฯ.