รักสยาม หนังสือเก่า

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรล้านนาเเละอักษรขอม


฿900.00
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรล้านนาเเละอักษรขอม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ภาษาศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 008370

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรล้านนาเเละอักษรขอม

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรล้านนาเเละอักษรขอม

เป็นผลงานจิตรกรรมประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องไตรภูมิ หรือเตภูมิกถา บทพระราชนิพนธ์ของพระยาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย โดยรวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์ต่าง ๆ ๓๐ คัมภีร์ เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาเป็นภาพที่มีความงดงามในเชิงศิลปะ และมีความหมายในเชิงปรัชญาและศาสนา หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจากสมุดภาพไตรภูมิอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม มีคำอธิบายอย่างกว้างๆ ไว้ใต้ภาพ และยังให้ความรู้เรื่องอักษรและภาษา พร้อมทั้งจัดทำดัชนีช่วยค้นโดยละเอียดแนบท้ายเล่ม