รักสยาม หนังสือเก่า

เทพรัตนเมธี


฿399.00
เทพรัตนเมธี พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 008372

รายละเอียดสินค้า เทพรัตนเมธี

เทพรัตนเมธี

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- หมวดที่ 1 การศึกษาเพื่อทุกคน : พระปรีชาญาณด้านการศึกษา ; การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ; การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา -- หมวดที่ 2 มนุษยศาสตร์ : รัตนเมธีด้านภาษาและวรรณคดี ; เทพรัตนศิลปิน ; นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม -- หมวดที่ 3 สังคมศาสตร์ : ร่มฉัตรประวัติศาสตร์ ; พระปรีชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ; ความใฝ่พระราชหฤทัยด้านกฎหมายมนุษยธรรม ; นักพัฒนาชุมชน -- หมวดที่ 4 ภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกล : พระอัจฉริยภาพด้านภูมิศาสตร์ ; พระปรีชาด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกล -- หมวดที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ; นักวิชาการด้านการเกษตรและชีววิทยา ; พระปรีชาด้านอาหารและโภชนาการ