รักสยาม หนังสือเก่า

หนังสือ “กินตามแม่”


฿250.00
หนังสือ “กินตามแม่” จัดพิมพ์ครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2546
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 008394

รายละเอียดสินค้า หนังสือ “กินตามแม่”

หนังสือ กินตามแม่

หนังสือ กินตามแม่จัดพิมพ์ครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2546

กล่าวถึงพระราชจริยาวัตรทางด้านอาหารและโภชนาการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไว้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นกุลสตรีที่มีพระอุปนิสัยอ่อนโยน นุ่มนวลทรงพระเมตตาต่อเด็ก สตรี คนชรา และผู้เจ็บป่วยทุกข์ยากมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะพระผู้เป็นแม่ของแผ่นดินอย่างครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นชนบท การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ป่า และต้นน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยรวม ทรงเป็นแบบอย่างให้กุลสตรีไทยทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกและเป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างสามี เพื่อร่วมกันสร้าง และนำครอบครัวสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิต