รักสยาม หนังสือเก่า

หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและก


฿850.00
หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐรัสเซีย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การเมือง-การปกครอง-รัฐศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 008409

รายละเอียดสินค้า หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและก

หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐรัสเซีย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย นับว่าเป็นระยะเวลากว่าศตวรรษ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นับเป็นวาระสำคัญเนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำหนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วย ๑) หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑-๑๙๙๑) ซึ่งเป็นการแปลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเป็นภาษาไทย ๒) หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑-๑๙๙๑) ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับภาษารัสเซีย สำหรับใช้ในการอ้างอิงจากการแปลเล่มที่ ๑ และ ๓) หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑-๑๙๙๑) ซึ่งเป็นเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับใช้ในการอ้างอิงและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างละเอียดครบถ้วนมากยิ่งขึ้น   

สินค้าที่เกี่ยวข้อง หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและก