รักสยาม หนังสือเก่า

ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ


฿380.00
ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ที่ระลึก อนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 008468

รายละเอียดสินค้า ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 36/2519สมรสกับคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีบุตรธิดา 3 คน การทำงานศ.อดุล วิเชียรเจริญ หรือ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 8 ระหว่าง พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 6 ระหว่าง 18 กันยายน พ.ศ. 2529 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และระหว่าง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533