รักสยาม หนังสือเก่า

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ


฿120.00
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การเมือง-การปกครอง-รัฐศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 008558

รายละเอียดสินค้า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวโน้มโดยภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจจากการคาดหมายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในปี 2537 เศรษฐกิจจะขยายตัวสูงร้อยละ 8.2 ปัจจัยที่เป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวมากจาก
ปัจจัยภายใน คือ ประชาชนมีกำลังซื้อสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา ในด้านการลงทุนในภาคเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เน้นการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคการส่งสินค้าออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มขึ้นที่กล่าวมาแล้วเป็นภาพ
รวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย