รักสยาม หนังสือเก่า

ศาลสถิตยุติธรรม


฿180.00
ศาลสถิตยุติธรรม ศาลยุติธรรม ๓ ขั้น
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กฏหมาย-เครื่องอิสรยาภรณ์
  • รหัสสินค้า : 008649

รายละเอียดสินค้า ศาลสถิตยุติธรรม

ศาลสถิตยุติธรรม

ศาลยุติธรรม ๓ ขั้น

          วิถีชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้องกับศาลมากมาย ในตอนนี้ขอกล่าวถึงระบบศาลยุติธรรม ๓ ศาลของไทย  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามของ ศาลยุติธรรม ว่า ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น ศาลยุติธรรมมี ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เดิมเรียกว่า ศาลสถิตยุติธรรม