รักสยาม หนังสือเก่า

พระพุทธชนะมาร


฿180.00
พระพุทธชนะมาร เดิมที เดียวในพระพุทธศาสนาไม่มีการสร้างพระพุทธรูป
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา ปรัชญาและโหราศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 008712

รายละเอียดสินค้า พระพุทธชนะมาร

พระพุทธชนะมาร

เดิมที เดียวในพระพุทธศาสนาไม่มีการสร้างพระพุทธรูป เนื่องจากในพระวินัยมีการห้ามไม่ ให้สร้างรูปเคารพแทนองค์พระพุทธเจ้า    หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว จึงมีศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น   ในยุคแรกๆจะสร้างเป็นสถูปเจดีย์บ้าง    รอยพระพุทธบาทบ้าง  พุทธอาสนะที่ประทับบ้างแทนรูปพระพุทธเจ้า คติ การสร้างพระพุทธรูปสำหรับเป็นที่เคารพบูชานั้น เริ่มมีสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ห้าโดยเริ่มสร้างกันที่แคว้นคันธารราษฎร  ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน   มีพระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุษะณะ  ซึ่งทรงเป็นพุทธมามะกะและมีการติดต่อค้าขายอย่างใกล้ชิดกับอาณาจักรโรมัน  ทรงได้นำ เอาความคิดทางศิลปะแบบกรีก-โรมัน   ที่นิยมสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าไว้เคารพบูชา