รักสยาม หนังสือเก่า

คอมมิวนิสต์คืออะไร


฿220.00
คอมมิวนิสต์คืออะไร ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลัทธิคอมมิวนิสต์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การเมือง-การปกครอง-รัฐศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 008788

รายละเอียดสินค้า คอมมิวนิสต์คืออะไร

คอมมิวนิสต์คืออะไร

ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลัทธิคอมมิวนิสต์(อังกฤษ: communism; communis แปลว่า "ร่วมกัน" หรือ "สากล")คืออุดมการณ์และขบวนการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการสถาปนาสังคมคอมมิวนิสต์ อันเป็นระเบียบทางสังคมบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Common ownership) ของปัจจัยการผลิต (Means of production) และปราศจากชนชั้นทางสังคม เงินตราและรัฐ ลัทธิคอมมิวนิสต์ปรากฏอยู่ในปรัชญาหรือแนวคิดหลากหลายทฤษฎีที่โดยรวม ๆ แล้วจะรวมถึงลัทธิมากซ์-อนาธิปไตย (ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์​) และอุดมการณ์ทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับสองแนวคิดนี้