รักสยาม หนังสือเก่า

ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด


฿280.00
ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ -พงศาวดาร-ตำนาน-จดหมายเหตุ-บันทึก
  • รหัสสินค้า : 008886

รายละเอียดสินค้า ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด

ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด

สมาชิกสภาจังหวัดเป็นผู้แทนประชาชนในระดับท้องถิ่นที่เก่าแก่พอๆ กับสมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากได้มีการกำหนดให้มีสมาชิกสภาจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช 2476 โดยได้มีการตราไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2476 โดยมีหมวดที่ 3 ตั้งแต่มาตราที่ 5457 เป็นหมวดที่ว่าด้วย สภาจังหวัดโดยเฉพาะ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 กำหนดให้สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 10 คน โดยมาจากการเลือกตั้งอำเภอละ 1 คน แต่ถ้าอำเภอใดมีราษฎรมากกว่า 10,000 คน ให้มีสมาชิกสภาจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก 1 คนต่อราษฎร 10,000 คน