รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ นายอำนวย ประนิช ภายในจัดพิมพ์พระบรมราโชวาสในรัชกาลที่ 5


฿280.00
อนุสรณ์ นายอำนวย ประนิช ภายในจัดพิมพ์พระบรมราโชวาสในรัชกาลที่ 5
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 008955

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ นายอำนวย ประนิช ภายในจัดพิมพ์พระบรมราโชวาสในรัชกาลที่ 5

อนุสรณ์ นายอำนวย ประนิช ภายในจัดพิมพ์พระบรมราโชวาสในรัชกาลที่ 5


   นายอำนวย ประนิช เกิดวันที่ 25 เมษายน 2468 ที่จังหวัดพระนคร บิดาและมารดา ชื่อ พระยาประสาทธาตุการย์ และคุณหญิงวาส ประสาทธาตุการย์ จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 2  ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล และปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ด้านการทำงาน เริ่มรับราชการที่กรมโยธาธิการ รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 3 แห่ง ได้แก่ สะพานกรุงเทพ  สะพานกรุงธนบุรีและสะพานนนทบุรี โดยได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อควบคุมการผลิตและกลับมาคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ อาทิ ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ การประปานครหลวงฝ่ายวิชาการ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี