รักสยาม หนังสือเก่า

อนาคตของไทย...


฿270.00
อนาคตของไทย... ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การที่ประเทศเราได้เป็นประเทศเอกราชมาช้านาน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 009097

รายละเอียดสินค้า อนาคตของไทย...

อนาคตของไทย...

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การที่ประเทศเราได้เป็นประเทศเอกราชมาช้านาน เรารู้จักปกครองกันเองพร้อมๆกับอารยะประเทศทั้งหลาย เรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย เรามีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มั่นคง ย่อมจะช่วยให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากเหตุการณ์ที่คนในชาติต้องรบราฆ่าฟันกันเองเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรา