รักสยาม หนังสือเก่า

100ปีพระผู้เจริญพร้อม


฿140.00
100ปีพระผู้เจริญพร้อม 100ปีพระผู้เจริญพร้อม[๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ]
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา ปรัชญาและโหราศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 009296

รายละเอียดสินค้า 100ปีพระผู้เจริญพร้อม

100ปีพระผู้เจริญพร้อม

100ปีพระผู้เจริญพร้อม[๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ]

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์]

"มนุษยนิกรทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มักรับคำสอนทางธรรมจรรยา

ไปบรรจุไว้ในสมองกันเสียหมด

ไม่นำไปบรรจุไว้ที่กาย วาจา และดวงใจ

เมื่อบรรจุผิดฉะนี้

คำสอนทางธรรมจรรยาก็กลายเป็นคำสอนทางโลกไป"