รักสยาม หนังสือเก่า

"แม่เล่าให้ฟัง"


฿140.00
"แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009297

รายละเอียดสินค้า "แม่เล่าให้ฟัง"

แม่เล่าให้ฟัง

  "แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" และความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

    นอกจากจะได้รับอรรถรสจากพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องสอนใจในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังผล ละเว้นความละโมบ ความริษยาอาฆาต ให้พอใจในสถานภาพของตน และรู้จักการให้ ตลอดจนคุณธรรมอื่น ๆ อันควรยึดเป็นหลักของชีวิต

    สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ท่านได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเห็นเจนตาจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทหาร ตำรวจ ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงมีพระอารมณ์ละเอียดอ่อน ทรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี และทรงเข้าพระทัยถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี