รักสยาม หนังสือเก่า

รัตนมงคลคำฉันท์


฿700.00
รัตนมงคลคำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/ บุญเตือน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009498

รายละเอียดสินค้า รัตนมงคลคำฉันท์

รัตนมงคลคำฉันท์ 

รัตนมงคลคำฉันท์  เฉลิมพระเกียรติ สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/ บุญเตือน  ศรีวรพจน์.  กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. ๒๑๓ หน้า. ภาพประกอบ. (พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗)

เป็นการอธิบายความหมายของมงคล ๑๐๘ ประการในรอยพระพุทธบาท ซึ่งคัมภรีพุทธปาทลักขณะ สมัยอยุธยาเรียกว่ารัตนมงคล หมายถึงมงคลอันประเสริฐ พุทธศาสนิกชนไทยมีความศรัทธาเลื่อมใสในรอยพระพุทธบาทมาช้านาน  ถือว่าเป็นสิ่งสักการแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  การนำเรื่องความหมายของรัตนมงคลมาประพันธ์เป็นคำฉันท์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  จึงเปรียบเหมือนการอัญเชิญมงคลอันสุงสุดของแผ่นดินน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย