รักสยาม หนังสือเก่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย


฿360.00
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009531

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย

กรมศิลปากรกำหนดดำเนินโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทยในพุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๕๘

 

กรมศิลปากรสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงอุปถัมภ์บำรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้พัฒนาถาวรตลอดมา จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗  เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทยในหัวข้อ พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารีและได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.