รักสยาม หนังสือเก่า

80 ปี สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์


฿280.00
80 ปี สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009749

รายละเอียดสินค้า 80 ปี สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์


80 ปี สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสงเคราะห์สงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงถึง 2 พระองค์ นั่นคือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ด้วยการคำนึงถึงการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ จึงทรงก่อตั้งสมาคมแห่งนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2468 โดยโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมนายก ขณะที่หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้สมาคมฯอยู่ในพระบรมราชูถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2474 การดำเนินงานของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผ่านร้อนหนาวของประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง การเปลี่ยนผ่านของเหตุบ้านการเมือง ตลอดจนชีวิตเป็นอยู่ของผู้คน เฉกเช่นเดียวกับคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาอันยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้