รักสยาม หนังสือเก่า

5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา


฿750.00
5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 009832

รายละเอียดสินค้า 5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงาน 5 ธันวามหาราช และบทความเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนายั่งยืน ทรงเป็นปราชญ์เรื่องน้ำของแผ่นดิน ทรงใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงบำรุงดิน ทรงใช้ทฤษฎีใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น งานพัฒนาทุกโครงการจึงได้ผนวกการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาสังคมเข้าไว้ด้วยกัน