รักสยาม หนังสือเก่า

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย


฿800.00
สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 010173

รายละเอียดสินค้า สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ นับเป็นเล่มแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือภาษาไทยที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ภายในแบ่งออกเป็น 4 ภาค

ภาคแรกคือ ปฐมบทว่าด้วยภูมิหลังความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของมุสลิมที่เข้ามาประกอบธุรกรรมและตั้งรกรากในแผ่นดินไทย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสถาบันพระมหากษัตริย์  และภายในภาคแรกได้แบ่งออกเป็น สองส่วน คือ ส่วนแรก ความสัมพันธักับราชสำนัก  และส่วนที่สองว่าความสัมพันธ์ว่าด้วยยุคการปฏิรูป

ภาคสาม คือ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับชาวมุสลิมในฐานะพสกนิกรไทย

ภาคสี่ คือ ว่าด้วยการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวับชาวมุสลิมไทย