รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร


฿260.00
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 010206

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร

นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2473 ที่ตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อนายเกษม กัลยาณมิตร มารดาชื่อนางข่ายทอง (อรจันทร์) กัลยาณมิตร นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตรสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราษฎร์มิชชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตและปริญญาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาโรคจิตและประสาทจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และเนติบัณฑิตจากเนติบัณฑิตยสภา นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา สนใจในสาขาวิชาต่างๆ มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด มีความเป็นอยู่เรียบง่าย สมถะ เป็นผู้รักการอ่านและรักหนังสือมาก ชอบค้นคว้าหาความรู้ จึงมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องภาษา การแต่งโคลงกลอน