รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ ม.ร.ว.รมณีฉัตร ดิศกุล


฿280.00
อนุสรณ์ ม.ร.ว.รมณีฉัตร ดิศกุล
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 010404

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ ม.ร.ว.รมณีฉัตร ดิศกุล

อนุสรณ์ ม.ร.ว.รมณีฉัตร ดิศกุล

จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.รมณีฉัตร ดิศกุล  เป็นธิดาของหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับ หม่อมเจ้าหญิงภัทรลดา ดิศกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2488 สำเร็จการชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนราชินี และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรี อักษรศาตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเข้าทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นล่าม ต่อจากนั้น ได้ทำงานบริษัท ดีทแฮล์ม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ยุคใหม่  รวมทั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หม่อมราชวงศ์ รมณียฉัตร ดิศกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการใช้ภาษามีผลงานการเขียนและแปลหนังสือหลายเล่ม อาทิ ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน, คัมภีร์สุดยอดผู้นำ, อยู่มันคนเดียวนี้แหละไม่สนุกก็ได้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือกิจกรรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สิริอายุ 70 ปีเศษ