รักสยาม หนังสือเก่า

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย


฿150.00
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 010818

รายละเอียดสินค้า พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

คณะกรรมการดําเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เห็นสมควร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” (The Supreme Patron of Thai Cultural Heritage) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยสร้างสรรค์และอุปถัมภ์บํารุงงานศิลปะสาขาต่าง ๆ อีกทั้งทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชดําริและพระบรมราชวินิจฉัยในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงด้วย พระอุตสาหวิริยะและพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ ตลอดจนได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเตือนใจให้พสกนิกรไทยร่วมมือร่วมใจกันสงวนรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ยั่งยืนเป็นมรดกไทยถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป