รักสยาม หนังสือเก่า

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง


฿290.00
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 010918

รายละเอียดสินค้า เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง เมื่อ พ.ศ. 2457 ที่ระลึกสมโภชหิรัณยบัฏ พระธรรมปัญญาบดี 24 เมษายน 2531

ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 พระธรรมธีรราชมหามุณี ( ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสุฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี