รักสยาม หนังสือเก่า

อนุสรณ์ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) ครบชุด


฿990.00
อนุสรณ์ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) ครบชุด
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ที่ระลึก อนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 011086

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) ครบชุด

อนุสรณ์ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) ครบชุด

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ก่อนหน้านั้นเริ่มรับราชการเป็นนายช่างโท กองช่างกล กรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2506 จนได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิ เป็นผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล เป็นวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตำแหน่งสุดท้าย คือ อธิบดีกรมชลประทาน จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้น ได้เข้ารับตำแหน่งในองค์กรต่างๆ อาทิ กรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา