รักสยาม หนังสือเก่า

เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน


฿320.00
เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 012140

รายละเอียดสินค้า เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน

เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีวุตถุประสงค์แรงกล้าที่จะสร้างสรรค์อนุชนไทยให้เป็นปราการที่มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งรักษาเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าดีงามของชาติไว้ให้เป็นมรดกสมบัติของชาติสืบไป จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารภาษาไทย นำบทความเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระบรมราชินีและพระราชวงศ์ฝ่ายใน รวมทั้งบุคคลสำคัญในยุคต่างๆ