รักสยาม หนังสือเก่า

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ


฿120.00
ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 012153

รายละเอียดสินค้า ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทิศทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

'การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ' คือ การดําเนินการใดๆ ด้านเอกลักษณ์ของชาติ เพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตสํานึกด้านคุณธรรม ความดีงาม ความรักหวงแหน และความภาคภูมิใจ ในอันที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคง และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสงบสุข ประชาชนมีความเข้าใจ เอื้ออาทร และรู้รักสามัคคี