รักสยาม หนังสือเก่า

พระนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา


฿280.00
พระนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 012330

รายละเอียดสินค้า พระนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา

พระนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่ระลึกการฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถระ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2531 มหามงคลสมัยเช่นนี้ ย่อมยังมีความปีติยินดีอย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนอีกวาระหนึ่ง