รักสยาม หนังสือเก่า

50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์


฿350.00
50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 012828

รายละเอียดสินค้า 50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ได้ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาอย่างยาวนาน จนก้าวสู่ธนาคารชั้นแนวหน้าที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยจะครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ในวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2546 ในโอกาสพิเศษนี้ธนาคารฯจึงได้เรียบเรียงวิวัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์สะท้อนภาพ 50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 2496 – 2546 ) ขึ้น เพื่อให้พนักงานธนาคารฯ ผู้ประกอบการจัดสรรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไปได้ทราบต้นกำเนิด ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ตลอดจนความเจริญเติบโตของธนาคารฯมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน