รักสยาม หนังสือเก่า

ไทยเที่ยวพม่า


฿600.00
ไทยเที่ยวพม่า "ไทยเที่ยวพม่า" เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 013150

รายละเอียดสินค้า ไทยเที่ยวพม่า

ไทยเที่ยวพม่า

"ไทยเที่ยวพม่า" เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า หรือสหภาพพม่าในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2529 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของท่านอู เนวิน ประธานพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าในขณะนั้น โดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศพม่าเป็นครั้งแรกของพระองค์ ทั้งนี้ทรงเห็นว่าสาระความรู้ที่ทรงได้รับจากการเสด็จฯ ครั้งนั้น จะเป็นประโยชน์แกท่านผู้อ่าน ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนาประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้ทรงพระกรุณาถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์ฉบับนี้