รักสยาม หนังสือเก่า

ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดศรีโพธิ์ชัย


฿280.00
ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดศรีโพธิ์ชัย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 013155

รายละเอียดสินค้า ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดศรีโพธิ์ชัย

ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดศรีโพธิ์ชัย

วัดศรีโพธิชัย  เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๐๙๐  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕  โดยกลุ่มนานพรานจากเวียงจันทร์มีหัวหน้าชื่อนายภา (เชียงภา)  ซึ่งอพยพครอบครัวและญาติพี่น้องมาตั้งถิ่นฐานเป็นปึกแผ่นแล้วสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดศรีโพธิ์ชัย  ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านแสงภา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระบุญทัน  รูปที่ ๒ พระท้าว รูปที่ ๓ พระพั่ง รูปที่ ๔ พระแพง รูปที่ ๕ พระถา รูปที่ ๖ พระอาจ  รูปที่ ๗ พระตัน  สมาหิโต  รูปที่ ๘ พระอุษา  ศิริคุตฺโต  รูปที่ ๙ พระครูโกศลโพธิธรรม  รูปที่ ๑๐ เจ้าอธิการบุญเลิศ  สุภาจาโร  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๐ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๓