รักสยาม หนังสือเก่า
สมเด็จย่าของปวงชน
฿420.00
สมเด็จย่าของปวงชน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 013472

รายละเอียดสินค้า สมเด็จย่าของปวงชน

สมเด็จย่าของปวงชน

  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในสมัยมงคลเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่เพียบพร้อมไปด้วย คุณธรรม มีพรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม และขันติธรรม เป็นต้น

- อาศิรวาท ข้าแค่แม่ฟ้าหลวง” / ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

- สมเด็จย่าของปวงชน / นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

- มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี