รักสยาม หนังสือเก่า

หนังสือประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ของชาติ


฿399.00
หนังสือประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ของชาติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ -พงศาวดาร-ตำนาน-จดหมายเหตุ-บันทึก
  • รหัสสินค้า : 013507

รายละเอียดสินค้า หนังสือประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ของชาติ

หนังสือประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ของชาติ

จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการวัตถุประสงค์สำคัญเฉพาะกิจจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี ๓ ประการ ประการแรก ก็เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ อันได้แก่การเสริมสร้างความเป็นไทยให้สูงเด่น โดยเน้นถึงเกียรติภูมิของชาติความเป็นไทยและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อปลุกเร้าให้คนไทยได้สำนึกในความเป็นไทยและเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้เกิดความเข้าใจและชื่นชมในเอกลักษณ์อันดีงามของไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากสายเลือดไทยสืบจนปัจจุบัน ประการที่สอง เพื่อประมวลภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้าประกวดจัดพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและที่ผ่านเข้ารอบ รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อภาพ ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งภาพ ประเภทและจำนวนภาพที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด และประการสุดท้าย ก็เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักถ่ายภาพไทยและผู้ที่ได้รับรางวัลไว้เป็นเกียรติประวัติ หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นในลักษณะของสมุดภาพ ก็เพื่อให้ภาพพูด ภาพเล่าเรื่องมากกว่าที่จะเป็นข้อเขียน