รักสยาม หนังสือเก่า
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณภาณุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
฿760.00
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณภาณุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 013620

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณภาณุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณภาณุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

- ประวัติย่อของผู้วายชนม์

- พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ และเสด็จประพาสจันทบุรี พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคแรก: ประกอบด้วยพระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 2 ฉบับ และพระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารขณะประทับศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2437 อีก 1 ฉบับ

ภาคสอง: เป็นพระบรมราโชวาททรงมีพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ คือ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวงปราจิณกิติบดี และกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เนื่องในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2428

- เรื่องเสด็จพระพาสจันทบุรีนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2419 นับเป็นหนังสืออันมีค่าในทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี

- พระนครเมื่อ 100 ปี ประกอบด้วยภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่แสดงสภาพแวดล้อมทั่วไปของพระนครสมัยเมื่อ 100 ปี อันเป็นสมัยของรัชกาลที่ 4 ต่อรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นระยะที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานั่นเอง