รักสยาม หนังสือเก่า

38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี

฿120.00
38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา ปรัชญาและโหราศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 013975

รายละเอียดสินค้า 38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี

38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี

   "38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี" เล่มนี้ เรียบเรียงจากคำสอน ของ "ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" แห่งวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ที่ได้เมตตาแสดงหลักปฏิบัติ เพื่อความมีมงคลแก่พุทธบริษัท อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อันนำมาสู่ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จของพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย... มงคล 38 ประการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสตอบแก่เทพยดาที่ลงมาทูลถามเป็นเนื้อความข้อปฏิบัติแก่หมู่สัตว์ ทั้งมนุษย์ ทั้งเทพยดา เป็นมรรคาทางสวรรค์และทางพระนิพพาน ซึ่งจะข้ามโอมแอ่งกันดารให้พ้นทุกข์ เป็นบรมสุข คือ ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร ด้วยอานิสงส์ที่ได้ปฏิบัติมงคล 38 ประการ ให้ตั้งมั่นอยู่ในขันธสันดาร ทุกทิวาราตรีกาล...