รักสยาม หนังสือเก่า

จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม

฿320.00
จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ -พงศาวดาร-ตำนาน-จดหมายเหตุ-บันทึก
  • รหัสสินค้า : 014081

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม

จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีรากฐานอยู่ที่ความตั้งพระทัยเผยแพร่คริสตศาสนาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระองค์จึงทรงส่งบาทหลวงผู้ฉลาดปราดเปรื่องพร้อมกับบรรดาราชทูตมาประเทศไทยเนืองๆบาทหลวงเหล่านี้ได้พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนา แต่พระองค์ทรงผ่อนผันหลีกเลี่ยงเรื่อยมา แต่มิได้ทรงห้ามปรามประชาชน ผู้ใดมีความเลื่อมใสสมัครใจก็อาจเข้ารีตถือคริสตศาสนาได้