รักสยาม หนังสือเก่า

จากภูฟ้าน่าน สู่ภูฟ้ามหานคร


฿140.00
จากภูฟ้าน่าน สู่ภูฟ้ามหานคร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 014657

รายละเอียดสินค้า จากภูฟ้าน่าน สู่ภูฟ้ามหานคร

จากภูฟ้าน่าน สู่ภูฟ้ามหานคร

หนังสือสารคดีประกอบภาพ จากฟ้าสู่น่าน สู่ฟ้ามหานคร เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2548 ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง เป็นผู้อำนวยการฝ่าย เป็นเวลา 3 ปี ในการดำเนินโครงการวิจัยนี้