รักสยาม หนังสือเก่า

หนังสือ 200 ปี วัดทรงธรรม พิมพ์ปี 2558


฿1600.00
หนังสือ 200 ปี วัดทรงธรรม พิมพ์ปี 2558
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม-วัด-วัง-สถานที่สำคัญๆ
  • รหัสสินค้า : 014960

รายละเอียดสินค้า หนังสือ 200 ปี วัดทรงธรรม พิมพ์ปี 2558

หนังสือ 200 ปี วัดทรงธรรม พิมพ์ปี 2558

โดยมี ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นบรรณาธิการ ราคา 1,700 บาท

ลดเหลือ 1,600 บาท รวมส่ง

ศูนย์กลางพุทธศาสนารามัญนิกายแห่งเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งการสถาปนาพระอาราม หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนทั้ง ๓ ท่านได้พยายามทำการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครเขื่อนขันธ์และวัดทรงธรรมวรวิหาร พร้อมทั้งนำเสนอข้อค้นพบใหม่ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และได้ถูกนำมาเรียบเรียงไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้สามารถจำแนกออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

เป็นการจัดทำหนังสือของวัดทรงธรรมครั้งสมบูรณ์ที่สุดในรอบ 200 ปี

ส่วนที่ ๑ นครเขื่อนขันธ์พิพิธทัศนา

ส่วนที่ ๒ ปริทรรศน์วัดทรงธรรม

ส่วนที่ ๓ มรดกสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์พัฒนาการทางด้านรูปแบบของเจดีย์มอญ

ส่วนที่ ๕ ยลมรดกศิลป์