รักสยาม หนังสือเก่า

ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง King of the world


฿450.00
ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง King of the world
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 014532

รายละเอียดสินค้า ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง King of the world

ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง King of the world

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศตนเพื่อภาระหน้าที่แห่งผืนแผ่นดินทรงมีพระอัครมเหสี,พระราชเทวี, และพระอัครชายามากมาย แต่พระองค์ก็ได้ทรงครองความรักครองพระราชหฤทัยของทุกพระองค์ได้อย่างเท่าเทียมกันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น โอบเอื้อ และความผูกพันอันแน่นแฟ้นเสมอเหมือนกับทุกพระองค์ ในขณะเดียวกัน ความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ ความห่วงใยที่มีต่อพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 77 พระองค์