รักสยาม หนังสือเก่า

จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116


฿750.00
จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 015075

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระที่นั่งมหาจักรีเป็นราชพาหนะรวม 13 ประเทศ และผลจากการประพาสยุโรปในปี 2440 นั้น ทำให้ทรงประสบความสำเร็จในด้านการทูตอย่างงดงาม มีพระราชไมตรีที่แน่นแฟ้นกับประเทศในยุโรปอย่างดียิ่ง ทำให้นานาอารยประเทศรับรองฐานะของประเทศไทยเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก และนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชไว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้