รักสยาม หนังสือเก่า

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ภาคปกิณกะ)


฿320.00
ประมวลบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ภาคปกิณกะ)
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : งานศพ-อนุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 015130

รายละเอียดสินค้า ประมวลบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ภาคปกิณกะ)

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ภาคปกิณกะ)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงศวง สรรพกิจเกษตรการ

ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิง ศวง สรรพกิจเกษตรการ กำหนดวันที่ 28 มีนาคม 2504 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม นางสาว ถนอมจิตต์ หุตะสิงห์ บุตรีของผู้ล่วงลับได้มาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่แผนกค้นคว้า กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขออนุญาตจัดพิมพ์ ประมวลบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคปกิณกะ แจกจ่ายเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ร่วมงานกรมศิลปากรพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง อนุญาตให้จัดตีพิมพ์แจกจ่ายได้ตามปรารถนา