รักสยาม หนังสือเก่า

นาวาอุปมากถา


฿260.00
นาวาอุปมากถา พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงเผาธาตุ พระคุณเจ้า ธมฺมวิตกฺโก
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ที่ระลึก อนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 015320

รายละเอียดสินค้า นาวาอุปมากถา

นาวาอุปมากถา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงเผาธาตุ พระคุณเจ้า ธมฺมวิตกฺโก

พระ ยานรรัตนราชมานิต มีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านใกล้วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ) และนางนรราชภักดี ( พุก จินตยานนท์) ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ชั้นอุดมศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนหอวัง (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) ได้รับประกาศนียบัตรในวิชารัฐศาสตร์